Östersundomin alueen Smart & Clean –visio ja kehittämisohjelmaJaa:

Tavoite

Rambollin laatiman Östersundomin Smart & Clean -vision ja ohjelmatyön tavoitteena oli luoda näkemys Östersundomin toiminnallisesta ydinajatuksesta teemoitettuna kestävän kehityksen ulottuvuuksien muodostaman ”hyvän kierteen” mukaisesti. Helsingin kaupungin tavoite on olla keväällä 2015 ilmestyneen Ilmastotiekartan mukaisesti hiilineutraali vuonna 2050, ja Östersundomin alueen tavoitteena on osaltaan edistää tätä kaupungin tavoitetta.

Rambollin rooli

Ramboll laati Helsingin itäiselle Östersundomin alueelle Smart & Clean -vision, joka perustuu alueen oman kiertotalouden kehittämiseen sekä hiilineutraaliuden edistämiseen. Visio ja kehittämisohjelma kärkihankkeineen luotiin tarvelähtöisesti alueen avaintoimijoiden kuten kaupunkien edustajien, alueesta kiinnostuneiden yritysten, valtion ja ympäristöministeriön sekä muiden toimijoiden näkemyksistä ja tarpeista lähtien.

Vaikutukset

Smart & Clean -vision keskeisiksi teemoiksi muodostuivat energiaratkaisujen toteuttaminen uusiutuvilla energianlähteillä, materiaalivirtojen hyödyntäminen täysmääräisesti, luonnonvesien laadun parantaminen rakentamisen aikana, päästötön liikkuminen, käyttäjälähtöinen ja materiaalitehokas rakentaminen sekä stressivapaa asuminen. Sidosryhmien tarpeiden huomiointi kehittämisessä varmistettiin vuorovaikutteisella ja sitouttavalla yhteisellä prosessilla.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Ihminen

Ympäristö

Talous

Kulttuuri