Östersundomin biotalous­integraatin resurssivirratJaa:

Tavoite

Hankkeessa pyrittiin alueelliseen resurssitehokkuuteen kiertotalouden periaatteita hyödyntämällä sekä tarjoamaan yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää pääprosessien sivuvirtoja liiketoiminnassa.

Rambollin rooli

Muodostimme vaihtoehtoisia kehityssuuntia alueen kehittymiselle ja tarkastelimme, mitkä ovat alueelle rakentuvan biotalousintegraatin yhteiskunnalliset hyödyt sekä miten biotalousintegraatti vaikuttaa alueen toimialojen välisiin vuorovaikutussuhteisiin, tuotantomääriin, arvonlisäykseen, työllisyyteen ja ympäristöön.

Vaikutukset

Tunnistimme biotalousintegraatin keskeiset osat ja kehittämistoimenpiteet, jotka toimivat pohjana alueen yritystoiminnan ja maankäytön kehittämiselle  jatkossa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Työllisyyden parantaminen, alueen kehittäminen

Talous

Työpaikkatavoitteiden toteutumisen edistäminen, yritysten toimintamahdollisuudet, Helsingin kokonaistuotoksen kasvu, alueen arvonlisäys

Ympäristö

Kiertotalouden periaatteiden mukaan toimiminen