Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiaJaa:

Tavoite

Globaali liikenne ja logistiikka ovat muuttumassa. Tällä on huomattavia vaikutuksia Pohjois-Euroopan liikenne- ja logistiikkajärjestelmiin.

Rambollin rooli

Projektin ensimmäinen vaihe sisälsi nykytilanteen analyysin sekä tulevien haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisen. Pohjois-Suomen liikenteelle ja logistiikalle asetettiin strategiset tavoitteet, jotka huomioivat myös naapurimaiden kehityssuunnat. Seuraava vaihe sisälsi toimenpiteet strategian ja pilottiprojektien toteuttamiseen.

Vaikutukset

Pohjois-Suomen liikenneviranomaisilla on nyt tulevaisuuden päätöksentekoa helpottava liikenne- ja logistiikkastrategia. Strategia sisältää myös alueen kaikkien merkittävien osallisten näkökannat.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Alueen elinkeinoja ja ihmisten liikkumistarpeita palveleva liikennejärjestelmä

Taloudellisen kasvun mahdollistaminen

Ihminen

Monipuolinen keskustelu sidosryhmien kanssa

Vahva alueellinen strategiapohja

Ympäristö

Ympäristön huomiointi

Älyratkaisut

Tulevaisuuden teknologioiden vaikutusten arviointi