Porvoon kaupunki: Skaftkärrin alueen kaavarunko ja Toukovuoren alueen asemakaava, kansallinen pilottihankeJaa:

Tavoite

Energiatehokkuuden edistäminen yleis- ja asemakaavoituksessa ja kaavaprosesseissa. Energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten alueidenkäyttöratkaisujen tutkiminen ja määritteleminen.

Rambollin rooli

Työryhmämme selvitti energia-tehokkuuteen ja energiantuo-tantoon liittyviä vaihtoehtoja, arvioi niiden tehokkuutta ja soveltuvuutta alueelle sekä laati alueen kaavarungon sekä Touko-vuoren alueen asemakaavan energia- ja ilmastolaskelmineen. Lisäksi annettiin suosituksia kaavaprosessien kehittämisestä.

Vaikutukset

Sovellettavaa tietoa erilaisten maankäyttöön, rakentamiseen ja energiantuotantoon liittyvien ratkaisujen vaikuttavuudesta. Uusia konsepteja suunnittelu-prosessien parantamisesta. Kestäviä ratkaisuja Skaftkärrin kehittämiseksi.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Porvoolaisen kaupunkikulttuurin uusi kestävä ulottuvuus, alueen ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien huomioiminen suunnitteluratkaisuissa

Ihminen

Yhteisöllisyyttä edistävä alueidenkäyttöratkaisu: kylämäiset tiiviit osa-alueet, sujuvat yhteydet alueen sisällä ja keskustaan, lähipalvelujen mahdollistaminen, kestävien elämisen mahdollisuuksien edistäminen

Talous

Tehokas maankäyttöratkaisu, uudet teknologiakonseptit energiankulutukseen ja tuotantoon liittyen. Kustannustehokkaat, alueelle räätälöidyt ratkaisut.

Ympäristö

Alueen luonnonolosuhteiden huomioiminen maankäytössä, tiivis kokonaisuus, hiilidioksidipäästöjen ja liikkumistarpeen minimointi, jalankulun ja pyöräilyn voimakas priorisointi

Älyratkaisut

Energiatehokkuuteen ja sen seurantaan liittyvän teknologian ja mahdollisuuksien esilletuominen, kehittyneiden energiaratkaisujen edistäminen