Raidejokeri, Espoo-HelsinkiJaa:

Tavoite

Suunnitella korkeatasoinen ja nopea Helsingin ja Espoon välinen seudullinen pikaraitiotielinja. Reitin pituus on 25 km.

Rambollin rooli

Suunnittelutyö sisälsi Espoon radan, pysäkit, vaihtoasemat, varikot sekä tie- ja katujärjestelyt yhteistyössä WSP:n kanssa.

Vaikutukset

Espoon ja Helsingin välille voidaan muodostaa kapasiteetiltaan noin 100 000 matkustajan laadukas joukkoliikenneyhteys. Pikaraitiotie vaikuttaa merkittävästi myös linjan varren maankäyttöön.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Joukkoliikenteen edistäminen

Ihminen

Liikkumisen mahdollisuuksien edistäminen

Vuorovaikutus

Talous

Rakentamiskustannukset

Vaikutusten arviointi