Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035Jaa:

Tavoite

Liikennevirastolla on tarve arvioida kuinka kansallinen kuljetusliikenne kehittyy tulevaisuudessa kotimaisessa raideverkostossa.

Rambollin rooli

Ramboll valmisti selvityksen, jossa Suomen raideverkoston kuljetusliikenteen ennuste pidennettiin ulottamaan vuoteen 2035 saakka ja jossa tarkasteltiin vuonna 2010 tehdyn ennusteen toteutumista. Ennuste valmisteltiin sekä kotimaisen rahti- että kuljetusliikenteen osalta. Kotimainen rahtiliikenne jaettiin yhdeksään erilaiseen tavarakategoriaan.

Vaikutukset

Liikennevirasto sai arvokasta tietoa tulevaisuuden tavaraliikenteestä, millä on huomattava vaikutus rataverkon kehittämiseen.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Teollisuuden logistiikan mahdollistaminen

Toimivan raidelogistiikan kehittäminen

Ihminen

Vuoropuhelu keskeisten yritysten kanssa