Rovaniemen uusi biokaasulaitosJaa:

Tavoite

Tavoitteena oli vanhan kompostilaitoksen korvaaminen biokaasulaitoksella, sekä  löytää ratkaisu lietteen ja biojätteen käsittelyyn Rovaniemellä.

Rambollin rooli

Ramboll oli vastuussa biokaasulaitoksen yleissuunnittelusta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Vaikutukset

Uusi biokaasulaitos parantaa biojätteen ja lietteen käsittelyn tehokkuutta ja kasvattaa energiatehokkuutta. Uusi biokaasulaitos myös vähentää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Biokaasulaitos on tunnettua tekniikkaa.

Ihminen

Ajanmukainen jätteenkäsittely, jonka ansiosta vaikutukset ihmiseen vähenevät.

Talous

Biokaasulaitoksella tuotetaan biohajoavasta materiaalista energiaa.

Ympäristö

Nykyaikainen biokaasulaitos on ympäristön kannalta hyvä ratkaisu.

Kulttuuri

Biokaasulaitos on osa kaupungin toimintaa.