Sähköinen liikenne ja latausverkotJaa:

Tavoite

Sähköisen liikenteen kokonaisvaltainen edistäminen Tampereen kaupungissa.

Rambollin rooli

Laadimme tausta- ja käyttöönottoselvityksen, toteuttamissuunnitelman ja jalkauttamistoimenpiteet, vaikutusten arvioinnin, kannustimien suunnittelun, kilpailun järjestämisen sekä sidosryhmäyhteistyön.

Vaikutukset

Toimintamalli ja vaikutusarviot yhteiskäyttöautojen käyttöönottoon uusilla asuinalueilla.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Puhtaampi kaupunkiliikenne

Talous

Mahdollisuus uuden liiketoiminnan kehittämiseen

Älyratkaisut

Uudenlaisia liikkumispalveluita