Seinäjoen asemanseudun markkina-analyysiJaa:

Tavoite

Tavoitteena oli määritellä ja mitoittaa asemaseudun eri toimintojen laajuus markkinalähtöisesti ja toisiaan synergisesti tukien. Lisäksi tavoitteena oli luoda kokonaiskonsepti asema-alueelle.

Rambollin rooli

Kaupallisen markkina-analyysin tekeminen Seinäjoen vaikutusalueesta. Lisäksi selvityksessä muodostettiin markkinalähtöinen konsepti asema-alueelle.

Vaikutukset

Markkina-analyysit tulokset ovat käytettävissä jatkosuunnittelun pohjana. Selvityksessä tehty analyysi määrittää suunnittelun reunaehdot. Tulokset ovat myös hyödynnettävissä toimija- ja sijoittajamarkkinoinnissa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Seinäjoen ja Pohjanmaan imagotekijöiden huomioiminen kehittämisessä

Älyratkaisut

Asemanseutu osana julkisen liikenteen matkakejuja

Lähiruokapiirien jakelupisteet, jakamistalouden huomioiminen kaupallisissa konsepteissa

Ihminen

Seinäjoen asukkaiden hyvinvointia korostavien kaupan konseptien kehittäminen

Talous

Asemanseudun monipuolisen työpaikka- ja palvelukonseptin muodostaminen

Ympäristö

Hyvinvointikonseptit ja lähiruoka