Selvitys: Helsingin seutu kansainvälisesti johtavana cleantech-alueenaJaa:

Tavoite

Helsingin metropolialueen  kehittäminen kansainvälisesti tunnetuksi puhtaan energian ja cleantechin edistäjäksi ja edelläkävijäksi.

Rambollin rooli

Ramboll toteutti Sitralle selvityksen siitä, miten  pääkaupunkiseutua kehitetään kansainvälisellä tasolla merkittäväksi cleantech-veturiksi. Seutua tarkasteltiin kestävyyden ja cleantech-liiketoiminnan näkökulmista suhteessa maailman johtaviin kaupunkeihin, niiden tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin.

Analyysin pohjalta tunnistettiin toimenpiteet, joilla Helsingin metropolialuetta tulisi kehittää edelläkävijyyden toteutumiseksi.

Vaikutukset

Selvitys todistaa, että Helsingin seudulla on kattavat mahdollisuudet kehittyä cleantechin edelläkävijäksi.

Kehitystoimenpiteet kohdistetaan energiajärjestelmiin, liikenteeseen sekä cleantech-liiketoiminnan kehittämiseen. Näin luodaan kehitysalustoja ja referenssejä kansainvälisesti kasvuhakuisille cleantech-yrityksille.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Energiatalouden ja liikenteen älyratkaisujen arviointi ja kehittämistoimenpiteet

Ihminen

Arvio asukkaiden aktiivisuudesta  ja sen kehittämistoimenpiteet

Talous

Arvio cleantech-liiketoiminnan kehittämisalustojen tilanteesta ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet

Ympäristö

Arvio Helsingin metropolialueen energia- ja liikenneratkaisujen ympäristöystävällisyydestä ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet