Selvitys joukkorahoituksen hyödyntämisestä TesomallaJaa:

Tavoite

Ramboll toteuttaa syksyn 2016 aikana Tampereen kaupungille selvityksen joukkorahoituksen hyödyntämisestä kaupunginosakehittämisessä. Pilottialueena on noin 20 000 asukkaan alue Tesoma, jonka erityisiä vahvuuksia ovat sen luonnonläheisyys ja erinomaiset liikunta-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet.

Rambollin rooli

Rambollin tehtävänä on selvittää asukkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä joukkorahoituksesta työkaluna, sekä analysoida sekä kotimaisia että ulkomaisia joukkorahoituskampanjoita ja peilata onnistumisen edellytyksiä juuri Tesoman kontekstiin.

Vaikutukset

Kattava käsitys siitä, miten joukkorahoitus toimisi Tesomalla, millaisia ideoita ja konkreettisia kehityskohteita kaupunginosan asukkaat ja muiden sidosryhmien edustajat Tesomalla näkevät sekä miten he suhtautuvat joukkorahoitukseen yhteisen elin- ja toimintaympäristön kehittämisen työkaluna.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Ihminen

Ympäristö

Talous

Kulttuuri