Selvitys: Taiteilija osana suunnittelutyöryhmääJaa:

Tavoite

Taiteen rooli osana suunnitteluprosessia.

Rambollin rooli

Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa etsimme tapoja integroida taide osaksi katusuunnittelutyötä.

Vaikutukset

Katutilan korkea kaupunkikuvallinen laatu ja ainutlaatuisuus kustannustehokkaasti toteutettuna.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Historiallisten ja paikallisten arvojen toteutuminen. Taiteen integroiminen katutilaan.

Ihminen

Yhteisöjen toiminnan ja laadukkaan arjen tukeminen. Taide kaupunkiympäristössä ajatusten herättäjänä.

Talous

Aluetalouden sekä liiketoiminnan edistäminen. Pyrkimys säästöihin tuomalla taide osaksi varhaista suunnitteluprosessia sen sijaan, että taideteos tuotaisiin tilaan jälkikäteen.

Ympäristö

Kestävän luonnonympäristön turvaaminen. Taide katuympäristössä. Ei luontoa. Suunnittelun kohdealueen keskeinen sijainti Tampereen keskustassa.