Sijainti- ja markkina-analyysit, McDonald’s 2012–16Jaa:

Tavoite

Tukea McDonaldsin liikepaikkasuunnittelua ja -strategiaa varmistaen pikaruokaravintolatoiminnalle sopivien liikepaikkojen löytymisen.

Rambollin rooli

Ramboll on laatinut useita markkina-analyysejä sekä McDonaldsin nykyisiä että potentiaalisia liikepaikkoja koskien.

Vaikutukset

Markkina-analyysit ovat tukeneet McDonaldsin liikepaikkasuunnittelua ja niitä koskevaa päätöksentekoa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

McDonaldsin liiketoiminnan tukeminen

Hyvien liikepaikkojen löytyminen

Älyratkaisut

Paikkatietomenetelmien monipuolinen hyödyntäminen liiketoiminnan tukena

Kulttuuri

Ihminen

Ympäristö