Suurpelto III –asemakaavan kaavatalousanalyysiJaa:

Tavoite

Tehtävänä oli selvittää noin 900 asukkaan asemakaavan toteuttamisen aiheuttamat pääomatalouden ja käyttötalouden kustannukset ja tulot kaupungintalouteen.

Rambollin rooli

Kehitettiin arviointimalli, jota voidaan hyödyntää myös muiden asemakaavojen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Vaikutukset

  • Kustannukset 83 milj. €
  • Tulot 89 milj. €
  • Nettotulot 7 milj. €
    • 150 € / kerrosneliömetri
    • 7 700 € / asukas

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous