Taide osana liikenteen yleissuunnitelmaaJaa:

Tavoite

Julkisen taiteen integroiminen kaupunkitilojen suunnitteluun ja keskustan kehittämiseen.

Rambollin rooli

Osana liikenteen yleissuunnitelmaa laadittiin ohjeet taiteen tuomiseksi osaksi katutilojen toteutusta.

Vaikutukset

Lahden kaupungin imago vahvistuu ja luovan alan osaamista hyödynnetään julkisten tilojen suunnittelussa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Historiallisten ja paikallisten arvojen toteutuminen. Taiteen integroiminen katutilaan.

Ihminen

Yhteisöjen toiminnan ja laadukkaan arjen tukeminen. Palvelumuotoilu osana hanketta. Yhteisöllisyyden toteutuminen entistä laadukkaammissa ja monipuolisemmissa katutiloissa.

Talous

Aluetalouden sekä liiketoiminnan edistäminen. Liiketoiminnalle uusia virikkeitä entistä laadukkaammissa ja monipuolisemmissa katutiloissa.

Ympäristö

Kestävän luonnonympäristön turvaaminen. Kaupunkikuvan kehittäminen katutiloissa. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Taide mielen hyvinvoinnin tuojana.