Tampereen asemakeskuksen suunnittelukilpailuJaa:

Tavoite

Luoda visio Tampereen ydinkeskustaan rakentuvasta matkakeskuksesta, joka nivoo yhteen eri kulkumuodot ja Tampereen keskustan.

Rambollin rooli

Ramboll oli mukana voittoisassa kilpailuehdotuksessa “Reconnecting Tampere”, jossa Asemakeskuksesta tulee uusi portti ja kaupunkilaisten olohuone joka luo puitteet monille eri toiminnoille.

Vaikutukset

Kaupunki voi alkaa jatkosuunnitella keskustan merkittävintä infrastruktuurillista haastetta.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Kestävien liikkumismuotojen edistäminen

Rakentamisen energiatehokkuus

Hulevesien hallinta

Ihminen

Liikkumisen solmukohta

Älyratkaisut

Matkakeskuksen uudet liikkumispalvelut

Älyliikenne

Kulttuuri

Vanhan ja uuden yhdistäminen

Uusi vetovoimatekijä

Talous

Rakentamisen kustannukset