Tampereen jätteenpolttolaitosJaa:

Tavoite

Kehittää jätteen hyödyntämistä energiana ja rakentaa uusi jätevoimala Tampereen seudulle.

Rambollin rooli

Ramboll oli vastuussa jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä ympäristölupahakemuksen tekemisestä.

Vaikutukset

Uusi jätteenpolttolaitos vastaa nykyisiin vaatimuksiin hyödyntää jäte energiaksi, kun jätteen materiaalihyödyntäminen ei ole mahdolista.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Toteutus hyväksi koettua tekniikkaa käyttäen.

Ihminen

Ajanmukainen jätteenkäsittely, jonka ansiosta vaikutukset ihmiseen vähenee.

Talous

Jätevoimala on tärkeä osa Tampereen kaupungin energiantuotantoa.

Ympäristö

Nykyaikainen jätteen energiahyötykäyttö on ympäristön kannalta kestävä ratkaisu.

Kulttuuri

Jätevoimala on osa kaupungin toimintaa.