Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaJaa:

Tavoite

Merkittävään kaupunkiseudun kasvuun varautuminen – 110 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä.

Seudulla yhteisesti hyväksytyt kestävät ratkaisut alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä.

Rambollin rooli

Vastasimme projektin koordinoinnista ja vuorovaikutusmenettelyistä ja laadimme seudun rakennesuunnitelman vaihtoehtotarkasteluineen ja toteutusohjelmineen.

Vaikutukset

Toimiva seutuyhteistyö kuntien ja muiden osapuolien välillä. Yhteisesti hyväksytyt kestävät ratkaisut: tiivistyvä kaupunkirakenne, kaupunkiratikan kytkeminen maankäytön kehitykseen, keskusten ja alueiden profilointi.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Voimakkaasta kaupunkirakenteen uudistamisesta huolimatta alueen arvot ja ominaispiirteet keskeisiä lähtökohtia suunnittelulle ja toteutukselle.

Ihminen

Profiloituvien alueiden ja keskusten tiivistyminen ja monipuolistuminen luo uusia edellytyksiä yhteisöllisyyden vahvistumiselle.

Talous

Kaupunkirakenteen merkittävä uudistuminen ja tiivistyminen tuo merkittäviä aluetaloudellisia hyötyjä ja luo edellytyksiä vahvistuvalle yritystoiminnalle.

Ympäristö

Tiivistyvä yhdyskuntarakenne säästää neitseellistä luontoa rakentamiselta. Joukkoliikenneratkaisut vähentävät henkilöautoriippuvuutta ja vähentävät seudun ilmastovaikutuksia. Viherverkon yhtenäisyys on turvattu.

Älyratkaisut

Suunnittelun yhteydessä kehitettiin uusi vuorovaikutteisten kartta-aineistojen konsepti ja laadittiin lopullinen suunnitelma-aineisto tältä pohjalta.