Tampereen raitiotiehankkeen materiaali- ja energiatehokkuus sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksetJaa:

Tavoite

Tuottaa hankkeen jatkosuunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa tietoa hankkeen materiaali- ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen varautumiseen vaikuttavista tekijöistä ja parannuskeinoista.

Rambollin rooli

Arvioitiin Tampereen raitotiehankkeen ja 0+ vaihtoehdon materiaali- ja ekotehokkuutta sekä ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin ja vaikutuksiin varautumista.

Vaikutukset

Selvitys tukee parhaillaan päivitettävää raitiotien yleissuunnitelman 2014 vaikutusten arviointia ja hankkeeseen liittyvää päätöksentekoa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Kustannussäästöt

Ympäristö

Kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen väheneminen, kestävät hankinnat