Tampereen raitiotien alustavan yleissuunnitelman vuorovaikutusJaa:

Tavoite

Kaupunkilaisten tiedottaminen ja osallisten selvittäminen, jotta kaupunkilaiset ja tärkeimmät sidosryhmät pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja antamaan palautetta.

Rambollin rooli

Käytimme useita menetelmiä, kuten nettikyselyt, karttapalautekyselyt, työpajat, yleisötilaisuudet, nettisivut, tiedotteet, tapaamiset.

Vaikutukset

Saimme tuhansia kommentteja asukkailta. Raitiotie on julkisen keskustelun aihe, joten osallistavan suunnittelun toteuttaminen sai paljon kiitosta.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Digitaaliset tiedonhankintamenetelmät

Ihminen

Osallistumismahdollisuudet elinympäristön suurien ratkaisujen suunnitteluun.

Talous

Taloudellisesti mittava investointi, jolle haetaan laajaa hyväksyttävyyttä

Ympäristö

Ympäristövastuullisuuden edistäminen

Kulttuuri

Osallistuvan suunnittelun edistäminen, elävän kaupunkikulttuurin rakentaminen