Tampereen seudun keskitetty jätevesikäsittelylaitosJaa:

Tavoite

Kolmen vanhan jätevedenpuhdistamon korvaaminen Viinikanlahdessa, Raholassa ja Lempäälässä.

Rambollin rooli

Ramboll oli vastuussa suunnitelmien tarkastamisesta sekä käsittelylaitoksen toteutussuunnittelusta.

Vaikutukset

Uusi käsittelylaitos parantaa käsittelyn tehokkuutta ja vähentää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, tarjoaa kustannus-hyötytehokkuutta ja mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen tulevaisuudessa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Parantunut puhdistusprosessi edesauttaa vesistöjen virkistyskäytön parantumista.

Älyratkaisut

Koko suunnitteluprosessi on toteutettu tietomallintamalla.

Ympäristö

Käsittelylaitos parantaa käsittelyn tehokkuutta ja vähentää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Talous

Uusi laitos tarjoaa kustannus-hyötytehokkuutta ja mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen tulevaisuudessa.