Turun yliopiston jätteenkeräysjärjestelmäJaa:

Tavoite

Kehittää jätteenkeräysjärjestelmä Turun yliopiston uuteen rakennukseen.

Rambollin rooli

Ramboll oli vastuussa jätteenkäsittelyn suunnittelusta, mukaan lukien yhdyskuntajäte, vaarallinen jäte sekä terveydenhuollon jätteet.

Vaikutukset

Terveydenhuollon jätteidenkäsittelyn erikoisvaatimusten entistä parempi huomioiminen.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Toteutus tehtiin perinteisin ratkaisuin.

Ihminen

Ajanmukainen jätteenkäsittely, jonka ansiosta jätehuolto on käyttäjille helppoa.

Talous

Jätteen käsittely on välttämätön osa rakennuksen toimintaa.

Ympäristö

Jätehuoltomääräysten noudattaminen edistää jätteen hyötykäyttöä ja turvallista käsittelyä.

Kulttuuri

Jätehuolto on huomaamaton, mutta oleellinen osa kaupunkiympäristöä.