Uusi näkökulma ja työkalu hiilinielujen kartoitukseenJaa:

Tavoite

Kasvihuonekaasupäästöjen ja kasvillisuuden ja maannosten ylläpitämien hiilinielujen nykyistä kattavampi huomioon ottaminen maankäytön suunnittelun prosesseissa.

Rambollin rooli

Laskentatyönkalu ja toimenpidevalikoima suunnittelijoille maankäytön päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen määrän kasvattamiseksi.

Vaikutukset

Uusi näkökulma ja työkalu kestävään suunnitteluun. Konkreettisia resursseja kasvihuonekaasupäästöjä vastaan ja hiilinielujen suojelemiseksi. Kustannustehokkaimpien resurssien valitseminen merkittävimmän vähennyspotentiaalin identifioimisen avulla.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Uutta näkökulmaa viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon; viheralueiden ylirakentamisen ja –hoidon välttäminen.

Ympäristö

Kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastojen turvaaminen ja ilmastonmuutoksen hillintä.