Valtatie 8 Turku-Pori-yhteysvälin kehittämisselvitysJaa:

Tavoite

Laatia valtatie 8:n Turku−Pori−Porin Söörmarkku -välin kehittämispolku ja määrittää vuosien 2016-2025 aikana edistettävät hankkeet.

Rambollin rooli

Työ on jatkoa 2014-2015 Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen  järjestämälle esisuunnittelukilpailulle, jossa  haettiin uudenlaisia ratkaisuja yhteysvälin kehittämiselle.

Vaikutukset

Kehittämisselvitys sisältää infrastruktuuriin, maankäytön kehittämiseen, äly- ja sähköisen liikenteen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tähtääviä toimia.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ympäristö

Kestävän liikkumisen edistäminen

Pohja- ja pintavesien pilaantumisriskin vähentäminen

Ihminen

Liikkumisen mahdollisuuksien edistäminen

Liikenneturvallisuus

Älyratkaisut

Uudet liikkumiseen liittyvät palvelut

Kolme ässää: sähköpyöräily, sähköautoilu, sähköinen saavutettavuus

Talous

Kustannustehokas vaikuttavuus