Vanhan Albergan puutarha (1751), EspooJaa:

Tavoite

Historiallinen, Suomen vanhimpiin puutarhoihin kuuluva, 1750-luvulta peräisin oleva Vanhan Albergan puutarha “löytyi” keskeltä rakentuvaa Espoota.

Rambollin rooli

Ramboll teki kasvillisuus- ja historiaselvityksen sekä tutki aikakauden sotilaspuutarhoja. Puiston suunnitelmaratkaisut perustuivat pitkälti työn yhteydessä tehtyihin selvityksiin.

Vaikutukset

Kulttuurihistoriallisesti arvokas puutarha ilmentää ajallisia, tilallisia ja rakennustaiteellisia kerrostumia keskellä kehittyvää kaupunkiympäristöä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Historiallinen puutarha palautettiin kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.

Talous

Puutarhalla oli historialliset rakenteet olemassa ja ne voitiin entisöidä kunnostus- ja hoitotoimenpiteillä taloudellisesti kestävästi.

Ympäristö

Puutarhan kasvillisuus ja kivirakenteet ilmentää alkuperäisiä piirteitä.

Kulttuuri

Puutarhan säilyneiden elementtien, historiallisten lähteiden ja aikakauden muita säilyneitä sotilaspuutarhoja tutkimalla voitiin kunnostaa ja palauttaa puutarhan alkuperäinen luonne.