Vantaan Tuomelan ja Leinelän alueiden kuntataloudelliset vaikutuksetJaa:

Tavoite

Tehtävänä oli arvioida Tuomelan (250 asukasta) ja Leinelän (850 asukasta) alueiden toteuttamisen tulo- ja menovaikutukset Vantaan kaupungintalouteen.

Rambollin rooli

Ramboll laati arvion sosiaali- ja terveystoimeen ja liikunta- ja kulttuuritomeen kohdistuvista menoista sekä kunnallis- ja kiinteistöverotuloista.

Vaikutukset

Kustannukset

  • Tuomela 23 milj. €
  • Leinelä 77 milj. €

Tulot

  • Tuomela 15-29 milj. €
  • Leinelä 53-100 milj. €

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous