Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys, Varsinais-Suomen Liitto, 2013Jaa:

Tavoite

Tavoitteena oli luoda kokonaiskuva vähittäiskaupan rakenteesta ja kehitysnäkymistä Varsinais-Suomessa kaupan palveluverkon tasapainoisen kehittämisen ja maakuntakaavoituksen tueksi.

Rambollin rooli

Ramboll laati kaupan palveluverkkoselvityksen, jossa muodostettiin kaupan nykyiset vaikutusalueet toimialoittain sekä arvioitiin kaupan kehitysnäkymiä ja mitoitustarpeita vaihtoehtoskenaarioittain.

Vaikutukset

Selvitys on toiminut Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavatyön taustaselvityksenä.

Selvitysprosessin osana kehitettiin kaupan palveluverkkoselvitysten vaikutusten arviointimenetelmiä, erityisesti paikkatietopohjaista vetovoimamallinnusta.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Muodostettiin vähittäiskaupan tavoitteellinen palveluverkko, joka mahdollistaa kaupan kehittymisen ja tehokkaan kilpailun maakunnassa

Ympäristö

Tarkasteltiin vähittäiskaupan saavutettavuutta ja arvioitiin esim. asiointiliikenteeseen kohdistuvia vaikutuksia

Kulttuuri

Arviointiin kaupan trendien vaikutuksia Varsinais-Suomen tasolla, osallistettiin paikallisia toimijoita palveluverkkoselvitysprosessiin

Älyratkaisut

Kehitettiin paikkatietopohjainen vetovoimamallinnukseen perustuva arviointityökalu eri mitoitusvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin