Vartiosaaren hulevesien hallintasuunnitelmaJaa:

Tavoite

Hulevesien hallinta kaavoitettavalla uudella kaupunkialueella. Alueella on nykyisin monimuotoisia luonto- ja virkistysarvoja ja historia kaupunkilaisten virkistysalueena.

Rambollin rooli

Tunnistimme kaupungin viranomaisia ja muita toimijoita kohtaavat haasteet hulevesien hallinnan seuraavissa vaiheissa. Yhdistimme ratkaisussamme sinisen ja vihreän infrastruktuurin sekä resurssinäkökulmat.

Vaikutukset

Hulevesien hallintasuunnitelma luo edellytykset kaavan toteuttamiselle turvaamalla kasvillisuuden olosuhteet ja tärkeiden luontoarvojen säilymisen vähentäen rakentamisen haitallisia vaikutuksia ja säilyttäen vihreän saaren ominaisluonteen.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Vesi positiivisena resurssina pihoilla ja julkisissa ulkotiloissa.

Talous

Hulevesien hallinta luo osaltaan edellytyksiä kaavan hyväksyttävyydelle ja uuden maankäytön toteuttamiselle.

Ympäristö

Kasvillisuuden olosuhteiden turvaaminen ja tärkeiden luontoarvojen säilyminen.

Kulttuuri

Monimuotoisen kasvillisuuden, luontoarvojen ja virkistysmahdollisuuksien säilyminen tärkeää saaren identiteetin kannalta.