Viheryleissuunnitelma Kaupin kampus ja Tampereen yliopistollinen sairaalaJaa:

Tavoite

Säilyttää maisema-, luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot maankäytön muutosalueella, jonka rakennusala kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna.

Rambollin rooli

Olimme mukana vaativassa asemakaavaprosessissa arvioimassa moniarvoista ympäristöä ja määrittelemässä tapoja sen huomioon ottamiseksi, sekä suunnittelemassa ulkotiloja ja luonnonmukaisia viheralueita.

Vaikutukset

Asemakaavan yhteydessä vahvistettiin viheryleissuunnitelma ja rakentamistapaohjeet tukemaan jatkosuunnittelua ja varmistamaan monipuolisten arvojen säilyminen.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Parannukset kulkuyhteyksiin ja viheralueiden palvelutasoon.

Talous

Viherympäristön ja ekosysteemipalvelujen säilyttämisen taloudelliset hyödyt mm. ihmisen terveydelle.

Ympäristö

Habitaattien, ekologisten käytävien, maisema- ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen ja kehittäminen.

Kulttuuri

Viherympäristön, luonnon ja maiseman parantava vaikutus osana rakennettua sairaalaympäristöä.