Yrittämisen, oppimisen ja elämisen älykäs campus – cleantech NiemiJaa:

Tavoite

Lahden kaupunki on strategioissaan linjannut cleantechin ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan yhdessä päästövähennystavoitteiden kanssa keskeisiksi tulevaisuuden kehittämiskohteiksi. Ensimmäisenä askeleena oli Lahden AMK toimintojen keskittäminen Niemen alueelle, jolla luodaan dynaaminen opiskelu-, tutkimus- ja yrityskeskittymä sekä saadaan vapautettua keskustassa  arvokasta maapinta-alaa asumisen käyttöön.

Rambollin rooli

Menetelminä työssä käytettiin yritystoimijoiden ja julkisen sektorin elinkeino- ja maankäyttötoimijoiden haastatteluja, yhteisiä työpajoja sekä desk-study menetelminä alueen toimialojen kartoittamiseksi. Ramboll laati myös roadmapin tavoitteseen pääsemiseksi.

Vaikutukset

Ramboll loi vision Niemen alueen kehittämisestä älykkääksi cleantech-kampukseksi, jossa yritykset ja opetus- sekä tutkimusorganisaatiot kohtaavat asumisen energia-tehokkaasti suunnitellussa ja rakennetussa ympäristössä.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Ihminen

Ympäristö

Talous

Kulttuuri